"...memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş abidelerin muhafaaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Şubat 1931, Konya
(Konya'da Karatay Medresesi'ne yaptığı ziyaret sonrasında dönemin başbakanı İsmet İnönüye çektiği telgraftan bir bölüm.)

Duyurular

İki şubeli olan derslerde, Soyadı A-G ile başlayan öğrencilerin 1.şubeyi, H-Z ile başlayanların ise 2.şubeyi seçmeleri gerekmektedir.

1. Sınıf öğrencilerinin dikkatine, ders kayıtları sırasında sistem üzerinden İNG 127 - Temel İngilizce I dersini seçmeyi unutmayınız.

ÜNİ 101 dersi, 4 Ekim 13:30'da B12 203 No'lu derslikte yapılacaktır.

2018 - 2019 Güz Dönemi Ders Programı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 06800
Beytepe/Ankara

Bölümümüz Web Sorumlusu: Arş. Gör. Nesligül Kanber